• sannatallgren7

Vaalilupauksena - viisi kaunista ja kuusi kivaa

Päivitetty: 21. helmi 2019


Ehdokas: Minna Gren

49 vuotta, Vuorovaikutus- ja asiakaspalveluvalmentaja, Yrittäjä, Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Taas on se aika, kun valitaan 200 kansanedustajaa päättämään Suomea ja kansalaisia koskevista asioista. Teemoina on nyt uutisissa vahvasti esiin nousseet seksirikokset, maahanmuutto, sote ja vanhustenhoito. Lisäksi ilmasto, syrjäytyminen, koulutus, työllisyys, liikenne jne. Kaikki ovat heränneet kampanjoimaan lupauksillaan hoitaa asiat kuntoon, tarjoten viisi kaunista ja kuusi kivaa.


Mutta miten on lupausten lunastuksen laita? Missä on konkreettiset teot?

Samanlaisten teemojen ympärillä on vaaleja käyty kautta aikojen ja lupauksia annettu. Koulutuksista ei pitänyt säästää, vanhuspalveluiden piti parantua, verotuksen oikeudenmukaistua, tuloerojen pienentyä, tasa-arvon lisääntyä ja soten olla vastaus kaikkiin hoiva-alan palveluongelmiin. Näiden ja monien muidenkin lupausten kanssa on kuitenkin tainnut käydä toisin. Vaaliteemojen ja -kysymysten ympärillä ja niiden käsittelyyn on kulutettu aikaa pari vuotta, eikä valmista ole tullut. Toisaalta, kun joku lupaus on täytetty, ne ovatkin olleet vain takinkääntötemppuja. Tästä esimerkkinä mainittakoon vaalilupaus - koulutuksista ei leikata!


Vaalilupausten pettäminen ei valitettavasti enää yllätä ketään, eikä pettureille ole seuraamuksia, vaikka demokratian vastainen toiminta tai valta-asemansa hyväksi käyttäminen oman edun tavoitelussa onkin rikos. Herää kysymys, onko koko nykyajan systeemi läpimätä? Pitäisikö vihdoin saada aikaan uudenlaista ja konkreettista muutosta?


Mitä jos näin ensi alkuun kaadettaisiin yhdessä vaikka sote!


Sote -soppa kiehuu kattilassa ja sen sijaan että ihmisistä oltaisiin huolissaan pelätään miten sijoittajien rahasalkun käy. Terveysjätit maksimoi voittojaan, minimoi kulujaan, eikä hoidon laatu kiinnosta kilpailutuksessa ketään, sen enempää kuin valvontakaan. Kaikki tämä tehokkuus revitään usein kutsumustyötään tekevien hoitajien selkärangasta. Kaiken lisäksi ihmisarvon sijaan vanhuksista johdon osalta puhutaan haasteina ja arvokasta työtä tekevistä käsipareina ja puolikkaina! Mielenkiintoista olisi selvittää, miten näitä vanhus ”haasteita” lääkitään vähemmän haasteellisiksi ja miten työhyvinvointia pidetään yllä näissä työyhteisöissä.


Minä en halua enää marssia vaaliuurnille äänestämään pelkän vaaliteeman mukaan, etenkään kun samalla sisäisesti tiedän, että pian nämäkin puheet ja lupaukset puretaan ja unohdetaan. Minä en halua kasvattaa kyynnisyyttäni, raivoani ja pahoinvointiani politiikan pelejä kohtaan, mutta minä haluan käyttää äänioikeuteni.


Minä kansalaisena haluan mennä vaaliuurnille toivoa täynnä ja uteliain odotuksin katsomaan mitä uutta koko systeemiin voidaan saada. Haluan nähdä sekä kokea miltä oikea demokratia päätöksissä tuntuu ja mitä siitä seuraa. Haluan että politiikkaa tehdään vuorovaikuttain ja läpinäkyvästi, jotta voin oikeasti kokea vaikuttavani. Haluan löytää ratkaisuja ongelmiin ratkaisukeskeisesti. Haluan nähdä mitä me yhdessä voimme saada aikaan. Minä kansalaisena haluan olla vahvemmin mukana isänmaatani Suomea koskevissa asioissa, tehdä yhdessä sekä historiaa, että kestävämpää ja ihmisarvoisempaa tulevaisuutta. Haluan nähdä tekoja, jotka alkavat heti.


Edellä mainituista syistä haluan olla myös vaikuttamassa siihen, että eduskunnan päätettäväksi tuleva sote-lakien eteneminen estetään ja se tehdään nyt. Sillä kenellekkään meille ei lienee ole jäänyt epäselväksi miten paljon rahaa se on jo vienyt ja mitä niillä rahoilla olisi voitu saavuttaa. Selvää on myös se että ihmisen edun kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Ihmisarvon tulisi olla tällaisissa päätöksissä automaattisesti kaiken keskustelun lähtökohta ja tietysti erityisesti vanhuksia, lapsia, syrjäytyneitä ja kehitysvammaisia koskevissa asioissa.


On selvää että tuleva hallituskaan ei pääse helpommalla, kun julkisen talouden kestävyysvaje painaa päälle ja velkaantuminen uhkaa. Nyt on kuitenkin mahdollisuus ja aika kokeilla jotain uutta? Aloita muutos nyt! Tee Liike Nyt! Käy antamassa äänesi soten kaatamiseksi. Vaikuta ja pysy mukana muutoksessa ja liity samalla kannatusjäseneksemme.


Minullakin on toki teemoja; yrittäjyyden tukeminen, nuoret ja luonto. Mutta koska lupaan ensisijaisesti toimia täysipäisesti ja harkitsevasti niiden ongelmien kanssa mitä kulloinkin eteen tulee, niin nyt on soten aika – Sinun palveluksessasi! Liike Nyt!


https://liikenyt.fi/2019/01/liike-nyt-haluaa-kaataa-hallituksen-maakunta-ja-sote-uudistuksen-allekirjoita-adressi/

https://liikenyt.fi/kannatusjasenyys/


Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!


· Sähköposti

· Verkkosivusto

· Facebook

· Twitter

· Instagram


Lastensuojelun keskusliitto – Anna ääni lapselle - ehdokas