• sannatallgren7

Mika Hostila - Kotka

Päivitetty: 21. helmi 2019

Moikka! Olen Mika Hostila, 44 vuotias kahden lapsen isä Kotkasta.

Minua on helppo lähestyä, olen mukava kaveri ja minut tunnetaan positiivisena, toiset huomioon ottavana ihmisenä.Työtä on tähän ikään tullut tehtyä paljon niin kotimaassa, kun ulkomaillakin. Olen toiminut ravintolapäällikkönä, vuoropäällikkönä, myyntipäällikkönä, toimitusjohtajana, kylmälaite- ja sähköasentajana, rakennusmiehenä, hyvinvointikouluttajana ja onpa yrittäjyyden tuomia haasteitakin koettu yksityisyrittäjänä yli 20 vuotta.


Elämäntyöni on auttaa ihmisiä. Autan heitä saamaan arkeensa hyvinvointia niin terveydellisissä kuin taloudellisissakin haasteissa.


Kun minulle esitettiin pyyntö ryhtyä Liike Nyt -kansanedustajaehdokkaaksi, ajattelin että se työ ei ole minua varten. Olin vahvasti sitä mieltä, että olen elämäni aikana nähnyt noita takin kääntäjiä tarpeeksi. Vaalilupauksissa esitetään kymmenen hyvää ja sata kaunista aatetta, joiden takana halutaan seistä ja kun valinta osuu kohdalle, niin arvomaailmat ja linjaukset muuttuvat totaalisesti.


Kun tutustuin paremmin aiheeseen, tajusin että vika ei ole ehdokkaissa eikä heidän arvomaailmoissaan. Ennemminkin taitaa tapahtua niin, että ehdokas ajaa omaa vaalikampanjaansa hänen omilla arvoillaan ja aatteillaan, ja jos hänen edustamansa puolueen arvot ja linjaukset eivät täsmää ehdokkaan arvomaailman kanssa, joutuu hän sulautumaan puolueen linjauksiin. Näin syntyy se ”harmaa massa” jota me kutsumme takin kääntäjiksi.


Ajattelin omia arvojani, ja huomasin että voisin ylpeänä ajaa niitä asioita ja arvoja, joiden eteen teen jo nyt työtäni! Koska Liike Nyt ei aja ylhäältä asetettuja arvoja ja linjauksia, vaan vie kansalle tärkeät asiat eteenpäin eduskuntaan, jossa asioita aletaan käsittelemään, huomasin että tässä on minun paikkani vaikuttaa tavallisten kansalaisten asioihin takkia kääntämättä!


Tärkein teemani perustuu ihmisten terveyden ja sairaanhoidon turvaamiseen. Me elämme hyvinvointivaltiossa, jossa laadukas terveyden- ja sairaanhoidon saaminen pitää olla itsestäänselvyys ikään tai sukupuoleen tai yhdyskunnalliseen asemaan katsomatta. Nyt jo Vanhustenhuollossa esiintyneet vakavat ja hengenvaarallisetkin puutokset voivat olla vasta jäävuoren huippu. Näihin asioihin pitää hallituksen puolesta puuttua voimallisin keinoin, ja taata laadukas ja turvallinen vanhustenhuolto niin yksityis- kun kunnallispuolellakin hoidossa oleville vanhuksille.


Myös huono-osaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten auttamiseen ja tällaisiin tilanteisiin ajautuvien ihmisten auttaminen ja avun saanti on saatava helpommaksi ja ennaltaehkäiseviä toimia olisi ehdottomasti alettava viemään eteenpäin. Luukulta luukulle juoksuttaminen pitää saada loppumaan ja perustaa instanssi, joka helpottaisi sairauksien, taloudellisten vaikeuksien ja sosiaalisen avun tarpeessa olevien ihmisten asiointia byrokratian rattaiden hampaissa olevien virastojen kanssa toimimisessa.


Olen myös Lastensuojeluliiton – anna äänesi lapselle ehdokkaana, koska itse 6, ja 9 vuotiaan lapsen isänä pidän tärkeänä, että kasvavan lapsen oikeus on elää huoletonta, turvattua ja rakastettua lapsuutta. monipuolista ja ravintorikasta ravintoa kuluu saada niin koulussa kuin kotonakin. Lapsille tärkeiden harrastemahdollisuuksien mahdollistaminen ehkäisee jo osaltaan syrjäytymisvaaraa.


Lapsiperheköyhyyttä tulee torjua aktiivisesti muun muassa välttämällä vähävaraisille lapsiperheille haitalliset poliittiset päätökset lapsivaikutusten arvioinnilla. Lasten osallisuuden toteutuminen ja sen varmistavat rakenteet täytyy aktiivisesti mahdollistaa. Jokaiselle lapselle on pyrittävä turvaamaan turvallinen lapsuus sekä kotona että koulussa ja muissa hänen keskeisissä elinympäristöissään. Lasten tulevaisuus tulee turvata tarjoamalla laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta, jotka tukevat lasten yhdenvertaisuutta ja torjuvat syrjäytymisen periytymistä. Lapsissa ja nuorissa on yhteiskuntamme tulevaisuus


https://www.lskl.fi/anna-aani-lapselle-ehdokkaat/


”TIEDÄN ETTÄ SUURIA MUUTOKSIA ON VAIKEA YHDEN IHMISEN TEHDÄ, JOTEN PYYDÄN APUASI, TEHDÄÄN YHDESSÄ TURVALLISEMPI TULEVAISUUS KAIKILLE!”


Sähköposti:mika.hostila@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/mika.hostila

Instagram: https://www.instagram.com/mikahostila