• sannatallgren7

Jan Nyquist - Iitti

Päivitetty: 21o helmi 2019


Olen Jan Nyquist, 56-vuotias ura- ja työhakuvalmentaja ja kahden pojan isä. Kutsumukseni on auttaa ihmisiä. Kokemusta on neljästä ammatista ja laajasta harrastushistoriasta.

Haluan vaikuttaa!Vähäosaiset/työttömät


Köyhyysrajan alla elävien pitää saada pikaisesti apua ja tukea ilman turhaa byrokratiaa. Meidän yhteiskuntamme pitää verovaroilla hoitaa maamme köyhiä. On vaikeaa ja raskasta aliravittuna hoitaa esim. työllistymistä saati opiskelua.


Työttömien aktivoimiseen parempi ratkaisu on kannustin eikä nöyryyttävä rangaistus/sanktio. Nyt työnantaja saa työllistämistukea eri muodossa. Mielestäni myös työllistynyt henkilö voisi saada rahallisen työllistymispalkkion. Tämä auttaisi myös työmarkkinatuella elävää kattamaan työllistymisestään syntyvät kulut, kuten esim. työmatkakulut ja lastenhoidon. Kannustin on nyt olemassa vain työhakualueen ulkopuolelle työllistyneelle liikkuvuusavustuksen muodossa.

Olen työskennellyt 14 vuotta ura-ja työnhakuvalmentajana tavaten tuhansia työttömiä. Olen siis nähnyt työttömyyden karut kasvot moninaisine syine ja seurauksineen.


Lapset

Tässä asiassa parhaiten tarpeita valottaa Anna ääni lapselle kampanja, jossa olen mukana https://www.lskl.fi/aanilapselle/:

Lapsi- ja perhepolitiikka tarvitsee kipeästi uuden suunnan. Sitä ovat viime vuosina leimanneet leikkaukset sekä maksujen ja verojen korotukset, jotka ovat heikentäneet lasten ja nuorten palveluita ja kiristäneet vähävaraisten lapsiperheiden taloutta. Seuraavan eduskunnan ja hallituksen on otettava vahva rooli lasten ja perheiden hyvinvoinnin turvaajana. Lapsiystävällinen Suomi syntyy, kun päätösten lapsi-vaikutukset arvioidaan säännönmukaisesti, lapsia ja nuoria kuullaan ja lasten ja perheiden hyvinvointia pidetään korkean tason prioriteettina. ”


Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus hyvään lapsuuteen ja nuoruuteen. Tähän kuuluu mm. oikeus monipuoliseen ja riittävään ravintoon, mahdollisuus harrastaa ja tasapuolinen mahdollisuus opiskella.


Minulla on kaksi omaa, tosin jo isompaa lasta ja olen työskennellyt vierihoitajana perhekodeissa. Vapaa-aikanani olen toiminut lasten harrastekerhoissa vetäjänä.


Nuoret

Nuorten hyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mielenterveysongelmat lisääntyvät koska nuoret eivät saa riittävästi tukea, varsinkaan ongelman alkuvaiheessa. Koulujen kuraattoreiden ja psykologien resurssit ovat riittämättömät. Sama ongelma on nuorten pääsyssä psykiatriseen hoitoon, jonot ovat liian pitkiä. Yhteiskunnan on tultava apuun! Mikäli nuoremme eivät saa tukea, ei Suomella ole tulevaisuutta.


Yksi kolmesta ammatistani on nuorisosihteeri ja olen toiminut tässä työssä aikaisemmin useita vuosia. Tällöin näin hyvin läheltä varhaisnuorten ja nuorten elämää ja siihen liittyviä iloja sekä suruja.


Vanhukset

Tilanne on sietämätön, kun vanhusten hoidosta tehdään sydämetöntä bisnestä. Lakia on muutettava niin, että hoito on ihmisarvoista ja hoitoyritysten on palkattava tarpeeksi hoito- ja avustavaa henkilökuntaa.


Perhepiiriini kuuluu läheisiä vanhuksia ja heidän kauttaan näen minkälaisia haasteita vanheneminen tuo tullessaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus turvalliseen ja arvokkaaseen elämään elämän kaaren kaikissa vaiheissa.


Koulutus

Kaikilla tulee olla taloudellinen mahdollisuus osallistua haluamaansa koulutukseen. Toisen asteen koulutuksen materiaalien tulee olla maksuttomia. Nyt kustannuserot eri koulujen välillä ovat huikeat ja tämä johtaa siihen, että nuori joutuu joskus tekemään opiskelupaikan valinnan perheen varallisuuden pohjalta. Se karsii lahjakkaita nuoria tietyistä opinnoista.


Vastavalmistuneiden nuorten tulisi päästä työelämään mahdollisimman nopeasti koulutuksen päätyttyä. Syrjäytyminen ja erilaisiin tukiloukkuihin putoaminen vähenisi ja opintolainen ottaminen tulisi turvalliseksi.


Nuorten työllistämisen helpottamiseksi on yrityksille luotava tarpeelliset kannusteet.

Nuorten uravalmennuksia vetäessäni olen joutunut käsittelemään paljon näitä asioita. Sen lisäksi omat jälkeläiseni ovat nyt siinä iässä, että tekevät omia uravalintojaan.


Ilmastonmuutos

Kaikissa päätöksissä on otettava huomioon ilmastovaikutukset. Se on lastemme ja tulevaisuutemme huomioimista.


Palkkaerot kuriin

Samasta työstä on maksettava sama palkka sukupuoleen tai kulttuuritaustaan katsomatta


Haluan vaikuttaa päätöksen tekoon näissä kaikissa asioissa ja olla tekemässä muutosta!