• Mikko Mäkelä

Mikko Mäkelä - Lappeenranta

Päivitetty: 25. tammi 2019

Hei! Olen Mikko Mäkelä, lappeenrantalainen 49-vuotias teknologiayrittäjä ja kolmen aikuistuvan nuoren isä.


Haluan tässä ensimmäisessä kirjoituksessani kertoa kolmesta asiasta, jotka ovat sydäntäni lähellä ja syitä siihen, että lähdin mukaan ehdokkaaksi.1. Ensimmäinen asia on Poliittisen päätöksenteon parantaminen


Jo pitkään on puhuttu, että politiikka on rikki. Johtuen sata vuotta vanhoista toimintatavoista:

  • puolueissa on 2-5 ihmistä, joille valta keskittyy

  • puolueen sisällä on vaikea vaikuttaa asioihin

  • puolueiden jäsenten määrä vähenee kaiken aikaa ja keski-ikä on hyvin korkea


Tästä on paljon haittaa:

  • kun päätöksenteko ei toimi hyvin, mikään muukaan ei voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla

  • ihmiset, etenkään nuoret, eivät enää halua osallistua politiikkaan

  • yleinen kunnioitus poliittista järjestelmää kohtaan laskee kaiken aikaa, muuttuen jopa vihaksi


Monella tapaa muutos päätöksenteossa olisi ollut hyvä aloittaa jo aikaisemmin. Mutta viimeistään nyt on syytä alkaa kokeilemaan paremmin toimivia menetelmiä.


Yhteiskunnallinen kehitys on nopeutunut teknologisen kehityksen myötä huomattavasti, päätöksenteko laahaa yhä enemmän jäljessä. Sen sijaan että suunniteltaisiin asioita etukäteen, reagoidaan jo tapahtuneisiin muutoksiin. Tästä on pakko päästä eteenpäin.


Esimerkiksi Ranskassa tapahtuvia levottomuuksia ei pidä vähätellä, ne pitää ottaa selkeänä vaaranmerkkinä siitä, että ihmiset tuntevat vallan keskittyneen liikaa pienelle joukolle ihmisiä.


2. Tukalassa asemassa olevien ihmisten on saatava entistä helpommin kestävämpää apua


Meistä kaikkia kohtaa vääjäämättä elämässä tragedioita. Joskus näitä tulee useampi niin lähekkäin tai voimavarojen ollessa jo muutenkin vähissä, että tarvitsemme toisten apua. Kaikki varmasti toivoisimme tällaisessa tilanteessa olevan ihmisen saavan apua tehokkaasti ja avun olevan tarpeeksi laadukasta ja kestävää.


Jo hyvin pitkään on kuitenkin puhuttu ongelmasta nimeltä ”luukulta toiselle juoksuttaminen”. Löytyy lukuisia tilanteita, joissa avun saaminen on – myös suhteutettuna käytettyyn rahamäärään – tarpeettoman vaikeaa ja ulkopuolelle tipahtaminen liian helppoa.


Mistä tämä johtuu? Miksi esimerkiksi joidenkin yksinhuoltajien ja yrittäjien elämänlaatu näyttää olevan huonompi kuin Afrikan köyhimmissä maissa keskimäärin? (linkki juttuun)


Minulla on hyviä ystäviä sosiaalihuollon ja nuorisotyön parissa. Heidän mielestään yksi selkeä syy on edellä esitettyyn päätöksentekoprosessien ongelmiin liittyvä: ruohonjuuritason ymmärrys ei kulkeudu ylöspäin organisaatioissa päätöksentekoon saakka. Hyväkään aloite ei mahdu ylemmän hallinnon powerpointin bulletteihin mukaan. Tähänkin ongelmaan voi auttaa nettiä entistä paremmin käyttävä päätöksentekoprosessi.


Toinen asiaan kytkeytyvä systemaattinen ongelma ovat käytettävät mittaustavat. Kun jotain mitataan karkealla tasolla, se ohjaa helposti hallintoa liiankin yksisilmäisesti. Ihmisen hyvinvointi ja sen parantaminen ovat asioita, jossa laadukkaiden mittaustapojen kehittäminen on vielä kesken.


3. Uusien teknologioiden kuten tekoälyn hyödyntäminen moraalisesti kestävällä tavalla


Tekoäly ja digitalisaatio ovat nyt saavuttaneet sen kohdan historiassa, jolloin kehitystä on sen nopeuden vuoksi jopa aikaisempaa vaikeampi ennustaa. On olemassa lukemattomia alueita, joilla nämä tulevat vaikuttamaan elämäämme sekä hyvässä, että pahassa.


Toisaalta voimme yltää ennennäkemättömään tuottavuuteen. Toisaalta monet asiantuntijat pelkäävät jopa länsimaisen demokraattisen valtajärjestelmän puolesta, kehityksen mahdollistaessa kenties sen, että demokraattinen päätöstapa ei olekaan enää kilpailullisella tasolla tehokkain mahdollinen.


Mitä tämä tarkoittaa ajatellen kahta edellistä kohtaa? Yhdistäkäämme kaksi edellistä kohtaa vielä tämän kolmannen alle yhteiset asiat löytääksemme: Tarvitaan entistä nopeampaa päätöksentekoa, entistä enemmän ymmärrystä näistä asioista suoraan eduskuntaan, riippumattomina tahoina työskentelemään.


Tarvitaan ymmärrystä ruohonjuuritasolta siitä, mitä ongelmia on jo nyt näkyvissä, sekä talouden mallien tuntemusta ja kehitystä, jotka ottavat huomioon ihmisten mahdollisuuden saavuttaa onnellinen elämä. Emme halua päätyä yhteiskuntaan, jossa jokainen yksilö on vain mallissa optimoitava tuotantoyksikkö tai kuluerä. Tarvitaan enemmän, tarvitaan mielekkään elämän mittareita ja vahvaa tahtoa käyttää niitä.


Muutetaan asioita yhdessä!

Minuun voit olla yhteydessä:

ehdokasmakela@gmail.com